عوارض جراحی پروتز سینه


در فاصله بين سينه، استخوان جناغ تنها توسط پوست و لايه بسيار نازكي از چربي پوشيده شده است. اگر جراح سعي كند فاصله بين دو طرف را با قراردادن قسمت داخلي پروتز در زير اين پوست نازك كم كند احتمال ديده شدن لبه هاي داخلي پروتز افزايش مي يابد، با گذشت زمان فشار ناشي از وزن پروتز بر روي پوست نازك اين قسمت زيادتر مي شود و علاوه بر ديده شدن به لبه هاي پروتز در قسمت داخلي ، حالت مواج كه به آن TRACTION RIPPLING  گفته مي شود، در قسمت داخلي هم به وجود مي آيد كه ظاهري زشت داشته و اغلب غير قابل اصلاح است. براي جلوگيري از ايجاد اين ناهنجاري هاي غير قابل اصلاح ، بايد به بيمار توضيح داده شود كه فاصله بين دو سينه شما بعداز عمل پروتز مانند چيزي خواهد بود كه قبل از عمل داريد هر بيماري ممكن است تفاوت هايي جزئي يا عمده اي در شكل قفسه سينه داشته باشد(در مقايسه سمت چپ و راست) و بسياري از بيماران درجاتي از اسكوليوز(يا خميدگي ستون فقرات) دارند. جراحي پروتز سينه باعث تغيير در اين تفاوت هاي زمينه اي نخواهد شد و اين تفاوت ها هميشه به درجات مختلفي در شكل بدن تاثير مي گذارند.
بايد به بيمار توضيح داده شود كه اگر قصد جراحي پروتز سينه دارد، ممكن است بعد از عمل محل قادر به لمس قسمت هايي از پروتز باشد. 
عوارض جراحی پروتز سینه
This site was built using