پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ در مورد پروتز سينه
بهترين سن براي پروتز سينه كدام است؟
يكي از كليدي ترين نكته ها در موفقيت جراحي قرار دادن پروتز سينه، انتخاب سايز مناسب آن است.
شايع ترين سؤالات در زمينه پروتز سينه پاسخ مي دهد:
 
بهترين سن براي پروتز سينه كدام است؟
طبق دستورالعمل انجمن سازمان FDA استفاده از پروتزهاي آبنمكي از سال 2000 براي افراد بالاتر از  18 سال و پروتزهاي ژلي از سال 2006 براي افراد بالاتر از 22 سال براي عمل ماموپلاستي مجاز است و درصورتي كه هدف از جراحي پروتز سينه، بازسازي سينه باشد از هر 2 نوع پروتز مي توان در هر سني استفاده كرد.
 
در چه مواردي از پروتز سينه استفاده ميشود؟
-تمايل فرد براي بزرگ كردن اندازه سينه
-اصلاح ناهنجاري مادرزادي سينه كه در آن يك يا هر دو رشد كافي نداشته اند. اصلاح تفاوت اندازه سينه ها
-اصلاح و كاهش سايز سينه به دنبال بارداري و شيردهي يا كاهش وزن شديد
-براي بازسازي سينه به دنبال جراحي مانند سرطان سينه يا ترما
 
عوامل موثر در انتخاب سايز پروتز سينه كدامند؟
-ابعاد خارجي سينه
-ضخامت بافت نرم
-خصوصيات عمومي سينه و عواملي مانند سن، قد، وزن، عرض شانه، قفسه سينه، لگن و باسن
-تمايلات بيمار
-تشخيص جراح
 
انواع برش ها در جراحي پروتز سينه كدام است؟
-از طريق چين زيرسينه كه شايع ترين نوع برش مورد استفاده است.
-برش از اطراف هاله سينه؛ در مواردي كه ليفت همزمان انجام مي شود، مي توان از اين نوع برش استفاده كرد.
-از ناحيه زير بغل
 
آيا جراحي پروتز سينه با شيردهي تداخلي دارد؟
خير، بسياري از زناني كه تحت عمل جراحي پروتز قرار مي گيرند، مشكلي در شيردهي ندارند و هيچ گونه خطري براي مادران مشاهده نشده است.در مطالعاتي كه ميزان سيليكون در شير انسان اندازه گيري شده است، در زنان داراي پروتز سينه در مقايسه با زنان بدون پروتز، ميزان بالاتر سيليكون نشان داده نشده است و تغذيه با شير مادر براي نوزاد مشكلي ايجاد نمي كند.
 
علل عمده تعويض پروتز سينه كدامند؟
الف) صدمه شديد به پروتز، نشت پروتز در پروتزهاي سالين يا ايجاد عوارضي مانند انقباض كپسولي
ب) تمايل فرد براي تغيير سايز كه عمدتا تمايل به افزايش سايز پروتز است.
-بسياري از زناني كه تحت عمل جراحي پروتز قرار مي گيرند مشكلي در شيردهي ندارند و هيچ گونه خطري براي مادران مشاهده نشده است.
 
منظور از پر شدن بهينه (اپتيمال) سينه چيست؟
پر شدن بهينه سينه، كمترين مقدار پر شدن توسط پروتز است كه مي تواند ظاهر زيباي موردنظر بيمار را تامين كند كه كمترين صدمات دراز مدت را براي بافت سينه ايجاد كند كه همراه با حداقل ميزان نياز به جراحي مجدد است.هرچه قطر (عرض) سينه بيشتر باشد و ميزان كش آمدن پوست به سمت جلو بيشتر، حجم بيشتري براي پر كردن پوشش سينه لازم است تا نتايج بهتري از نظر زيبايي به دست آيد.
 
درحال حاضر چند نوع پروتز وجود دارد؟
2نوع: 1- آبنمكي (سالين) 2- ژلي (سيليكوني)
جدار هر 2 نوع پروتز از سيليكون غيرقابل نفوذ ساخته شده است. پروتزهاي آبنمكي اولين بار در سال 1965 وارد بازار شدند و اولين نسل پروتزهاي ژلي در سال 1962 معرفي شد و از سال 1993نسل پنجم آنها وارد بازار شده است. پروتزهاي آبنمكي بعد از قرار دادن در محل، با سرم نمكي پر ميشوند ولي پروتزهاي ژلي از قبل با سيليكون پر شده اند. پروتزهاي آبنمكي سفت ترند و پروتزهاي ژلي شكل طبيعي تري ايجاد مي كنند و سطح پروتزهاي نمكي يا ژلي ممكن است صاف (Smooth)، زبر (Textured) يا Micro textured باشد.
 
اندازه برشها چقدر است؟
در مورد پروتزهاي آبنمكي 3 تا 4 سانتيمتر و در مورد پروتزهاي ژلي 4 تا 5 سانتيمتر است.
 
رعايت چه اصولي ضروري است تا مانع ايجاد صدمات غيرقابل برگشت و ناهنجاريهاي غيرقابل اصلاح در بافت سينه بيمار شود؟
الف) بايد محل قرار دادن پروتز طوري انتخاب شود كه حداكثر پوشش بافت نرم را روي تمامي نواحي پروتز در درازمدت ايجاد كند كه در اكثر موارد روش زير عضله اي نسبي يا دوگانه اين حالت را ايجاد مي كند.
ب) قطر (عرض) پروتز انتخابي بايد كمتر يا حداكثر معادل قطر (عرض) بافت سينه در قبل از عمل باشد تا پوشش بافت نرم اپتيمال و با ماندگاري درازمدت ايجاد شود. تنها مورد استثنا براي اين اصل، مواقعي است كه قطر سينه كمتر از 10 سانتيمتر باشد (مانند سينه هايي كه حالت توبولر دارند).
 
ج) از گذاشتن پروتزهايي كه برآمدگي بيش از حد ايجاد ميكنند (very high يا Ultrahigh) به ويژه در مواردي كه ميزان كش آمدن پوست به سمت جلو كمتر از 3 سانتيمتر است، بايد خودداري كرد. از موارد كاربرد محدود اين نوع پروتز، در افتادگي كاذب يا پتوز گلاندولر است و از اين نوع پروتز هرگز نبايد در افرادي كه بارداري يا شيردهي را تجربه نكرده اند يا دچار شلي پوست سينه در اثر كاهش وزن شديد نشده اند، استفاده كرد.
د) خودداري از گذاشتن پروتزهاي بسيار بزرگ در تمامي بيماران؛ به ويژه آنهايي كه بافت نرم سينه شان نازك است.
پرسش و پاسخ
This site was built using